Okresowe przeglądy instalacji elektry­cznych na Śląsku

Wykonujemy obowiązkowe przeglądy elektryczne na terenie woj. śląskiego

Dzwoń teraz: 537 850 060
Przeglądy elektryczne Śląsk

Okresowe przeglądy elektryczne

Wymóg prawny

Wykonywanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych wynika wprost z przepisów prawa budowlanego (art. 62). Celem ich przeprowadzania jest eliminacja zagrożeń pożarowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń.

Czynności przeglądowe

Nasze przeglądy elektryczne obejmują dogłębne badania, rozpoczynając od oporności izolacji, sprawdzeniu połączeń, osprzętu, a kończąc na analizie zabezpieczeń i środków ochrony przed pożarem.

Przeglądy okresowe

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej muszą być wykonywane minimum raz na 5 lat, z zastrzeżeniem obiektów, w których taki przegląd musi być wykonywany częściej. Wykonujemy przeglądy elektryczne we wszystkich terminach określonych przepisami.

Okresowe przeglądy elektryczne

Profesjonalne przeglądy elektryczne na Śląsku

Śląska firma

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu 5-letnich przeglądów technicznych instalacji elektrycznych na terenie województwa śląskiego. Nasze usługi obejmują różnorodne typy obiektów budowlanych, zawsze z pełnym poszanowaniem wymogów prawa budowlanego.

Każdy rodzaj obiektów budowlanych

Nie ma znaczenia, czy to budynek wielkopowierzchniowy, użyteczności publicznej, komercyjny, przemysłowy czy mieszkalny. Oferujemy obowiązkowe 5-letnie przeglądy techniczne dla różnych typów budynków.

Uprawnienia i kompetencje

Posiadamy uprawnienia typu D (w zakresie dozoru) oraz typu E (w zakresie eksploatacji). W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, przeglądy techniczne są wykonywane przez wysoko wykwalifikowany personel z długoletnim doświadczeniem.

Profesjonalne przeglądy elektryczne na Śląsku

Bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej

Kompleksowe podejście

Nasze przeglądy skupiają się nie tylko na spełnianiu wymogów prawa, ale również na kompleksowej ocenie stanu technicznego instalacji. Badamy każdy element instalacji elektrycznej, zapewniając pełne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.

Fachowe doradztwo

Oprócz spełniania standardów bezpieczeństwa, pomagamy zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń lub modernizacji. Dzięki temu unikniesz większych awarii, co przekłada się na oszczędności czasu i pieniędzy.

Profesjonalizm i terminowość

Naszym priorytetem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Terminowość, profesjonalizm oraz poczucie bezpieczeństwa klientów to dla nas fundament naszej działalności. Każdy przegląd elektryczny kończymy sporządzeniem stosownego protokołu.

Bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej

Zainwestuj w profesjonalne przeglądy, by zapewnić sobie nie tylko bezpieczeństwo, ale i pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Solidnie wykonany okresowy przegląd elektryczny gwarantuje bezpieczeństwo przed skutkami porażenia prądem i ryzykiem pożaru w Twoim budynku.

Wykonujemy okresowe przeglądy elektryczne w woj. śląskim

Działamy na terenie województwa śląskiego. W szczególności wykonujemy 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej w takich miastach jak:

Zamów przegląd elektryczny

Zbliża się termin wykonania przeglądu instalacji elektrycznej w Twoim budynku? Mieszkasz w województwie śląskim? Zadzwoń do nas, zarezerwuj termin na przeprowadzenie przeglądu elektrycznego.

Zadzwoń: 537 850 060
Zamów przegląd elektryczny

Pełne techniczne przeglądy obiektów budowlanych na Śląsku

W przypadku potrzeby wykonania pełnego okresowego przeglądu technicznego budynków na terenie woj. śląskiego także jesteśmy w stanie zorganizować taki przegląd. Oferujemy wykonanie:

 • półrocznych przeglądów technicznych
 • rocznych przeglądów technicznych
 • 5-letnich przeglądów technicznych

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin budownictwa, którzy posiadają uprawnienia wymagane do przeprowadzania obowiązkowych przeglądów technicznych budynków.

Przeprowadzamy przeglądy okresowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dla każdego rodzaju budynków objętych takim obowiązkiem. Przegląd kończy się wpisem w dzienniku obiektu oraz sporządzeniem protokołu.

Pełne techniczne przeglądy obiektów budowlanych na Śląsku

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • Kto i kiedy jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji elektrycznej?

  Okresowe przeglądy techniczne, w tym przeglądy elektryczne, są obowiązkowe dla właścicieli i zarządców określonych typów obiektów budowlanych. Obowiązek ten wynika z art. 62 prawa budowlanego. Przegląd elektryczny należy wykonać przynajmniej raz na 5 lat, a w przypadku szczególnych warunków lub rodzajów obiektów nawet częściej.

 • Co obejmuje obowiązkowy przegląd elektryczny?

  Procedura wykonania przeglądu instalacji elektrycznej jest podzielona na dwa etapy: wstępne oględziny wizualne instalacji i urządzeń, oraz na czynności pomiarowe. Podczas oględzin sprawdza się np. oznaczenia przewodów, zabezpieczenia, ochronę przed porażeniem. Część pomiarowa obejmuje pomiary rezystencji izolacji, sprawdzanie biegunowości, spadek napięć itp.

 • Kto może wykonywać przeglądy elektryczne?

  Okresowe przeglądy elektryczne mogą przeprowadzać tylko elektrycy z uprawnieniami G1, czyli posiadający uprawnienia elektryczne z dozorem (D) i eksploatacją (E). Takie uprawnienia są weryfikowane co 5 lat.

 • Czy dostanę jakiś dokument potwierdzający wykonanie przeglądu?

  Tak, przepisy nakładają obowiązek potwierdzenia wykonania przeglądu okresowego. Po wykonaniu przeglądu sporządzamy protokół, w którym zawarty jest zakres wykonanego przeglądu oraz wyniki wykonanych pomiarów.

Pytania i odpowiedzi o przeglądy elektryczne