Przeglądy instalacji elektrycznych w Sosnowcu

Zajmujemy się przeprowadzaniem 5-letnich przeglądów elektrycznych.

Dzwoń teraz: 537 850 060
Przeglądy elektryczne Śląsk

Czy potrzebujesz przeprowadzić cykliczny przegląd elektryczny w Sosnowcu?

Każdy posiadacz lub zarządca obiektu użyteczności publicznej, obiektu o charakterze komercyjnym lub budynku mieszkalnego jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu technicznego swojej nieruchomości w regularnych odstępach czasu. Te przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane minimum co 5 lat, obejmując jednocześnie ocenę stanu instalacji elektrycznej.

Dotyczy to zwłaszcza:

  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • zarządców nieruchomości
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • właścicieli obiektów użyteczności publicznej
  • firm

Obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów budowlanych wynika z art. 62 prawa budowlanego, który nakazuje ich odbycie co najmniej raz na 5 lat, chyba że przepisy dla konkretnego rodzaju budynku wymagają częstszych inspekcji.

Czy potrzebujesz przeprowadzić cykliczny przegląd elektryczny w Sosnowcu?

Kilka słów o nas

Jesteśmy profesjonalną firmą elektryczną posiadającą uprawnienia G1 (dozór i eksploatacja sieci elektrycznych). Dzięki temu posiadamy wszystkie niezbędne kwalifikacje do przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznych. Działamy w branży elektrycznej od kilkunastu lat, zdobywaliśmy niezbędne doświadczenie przy realizacji setek przeglądów elektrycznych.

Kilka słów o nas

Zleć nam przegląd instalacji elektrycznej w Sosnowcu

Działamy w Sosnowcu! Skontaktuj się z nami i umów termin przeglądu swojego budynku.

Zadzwoń: 537 850 060

Dlaczego warto zlecić nam wykonanie przeglądu?

Przegląd elektryczny zgodnie z przepisami

Zapewniamy skuteczne i profesjonalne przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej w Państwa obiekcie. Podczas inspekcji przestrzegamy wszystkich nakazanych przepisami procedur. Dokonujemy wizualnej oceny stanu instalacji elektrycznej i urządzeń, w tym rozdzielni, kabli elektrycznych itp. Przeprowadzamy niezbędne pomiary i próby przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Wystawiamy protokoły kontrolne

Po zakończeniu inspekcji elektrycznej wystawiamy protokół z przeglądu i uzupełniamy wszelkie niezbędne dokumenty. W razie potrzeby możemy zorganizować dla Państwa kompleksową kontrolę techniczną budynku, współpracując z ekspertami z różnych dziedzin branży budowlanej.

Jeśli w trakcie przeglądu zostaną zidentyfikowane problemy z instalacją elektryczną, oferujemy wsparcie w ich naprawie.

Twoje korzyści ze współpracy z nami

Regularne przeglądy techniczne instalacji elektrycznej gwarantują Państwu:

  • w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia (np. pożaru) nie będzie kłopotów z wypłatą odszkodowania
  • spełnienie wymogów wynikających z przepisów
  • spokój co do stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w obiekcie
Dlaczego warto zlecić nam wykonanie przeglądu?

Co jeszcze warto wiedzieć o przeglądach elektrycznych?

Jak postępować, gdy podczas inspekcji instalacji elektrycznej zostaną wykryte usterki?

Co oczywiste, należy przystąpić do ich naprawy zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole kontrolnym. Możemy Państwu udzielić wsparcia przy wszelkich pracach naprawczych związanych z instalacją elektryczną.

Czy konieczny jest przegląd elektryczny dla domów jednorodzinnych?

Tak, także indywidualne domy jednorodzinne są objęte tym wymogiem. Dodatkowo, aby uzyskać odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wadliwej instalacji elektrycznej, konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów elektrycznych.

Jak często zaleca się przeprowadzanie przeglądu instalacji elektrycznej?

Przepisy wymagają, aby inspekcję przeprowadzać co najmniej raz na 5 lat (tzw. 5-letni przegląd elektryczny). Niemniej jednak, dla pewnych obiektów może być konieczność częstszego przeglądu, nawet co pół roku. W przypadku starszych instalacji elektrycznych, które są bardziej podatne na usterki, zaleca się przeprowadzanie inspekcji częściej, szczególnie po ekstremalnych zdarzeniach, takich jak uderzenie pioruna.

Co jeszcze warto wiedzieć o przeglądach elektrycznych?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej – Sosnowiec

Nadchodzi termin przeglądu instalacji elektrycznej w Państwa obiekcie w Sosnowcu? Zadzwońcie do nas, aby ustalić dogodny termin przeglądu elektrycznego.

Zadzwoń: 537 850 060
Okresowy przegląd instalacji elektrycznej – Sosnowiec

Przeglądy elektryczne w innych miastach woj. śląskiego

Działamy na terenie województwa śląskiego. W szczególności wykonujemy 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej w takich miastach jak: