Okresowe przeglądy elektryczne w Katowicach

Pomagamy właścicielom budynków z Katowic zrealizować obowiązkowy 5-letni przegląd instalacji elektrycznej.

Dzwoń teraz: 537 850 060
Przeglądy elektryczne Śląsk

Potrzebujesz wykonać okresowy przegląd elektryczny w Katowicach?

Każdy właściciel lub zarządca obiektu komercyjnego, obiektu użyteczności publicznej lub wielorodzinnego budynku mieszkalnego jest zobowiązany do okresowego sprawdzenia stanu technicznego budynku. Takie inspekcje muszą odbywać się nie rzadziej niż co 5 lat, a w ramach tych kontroli sprawdzana jest również instalacja elektryczna.

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim:

  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  • właścicieli budynków użyteczności publicznej
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • administratorów nieruchomości
  • przedsiębiorstwa

Wymóg przeprowadzania okresowych przeglądów elektrycznych wynika z art. 62 prawa budowlanego, ktory mówi, że muszą one być wykonywane minimum raz na 5 lat, chyba że przepisy dla określonego typu obiektu wymagają wykonania przeglądu częściej.

Potrzebujesz wykonać okresowy przegląd elektryczny w Katowicach?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy profesjonalną firmą elektryczną posiadającą uprawnienia G1 w zakresie dozoru i eksploatacji sieci elektrycznych. W związku z tym posiadamy wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania okresowych przeglądów instalacji elektrycznych. Pracujemy w  awodzie od kilkunastu lat, w tym czasie zdobyliśmy niezbędne doświadczenie wykonując setki przeglądów elektrycznych.

Kim jesteśmy?

Zamów przegląd elektryczny w Katowicach

Pracujemy w Katowicach! Skontaktuj się z nami i zarezerwuj termin przeglądu Twojego budynku.

Zadzwoń: 537 850 060

Dlaczego warto zlecić nam wykonanie przeglądu?

Przegląd elektryczny zgodnie z przepisami

Gwarantujemy sprawne i rzetelne wykonanie przeglądu elektrycznego w Państwa obiekcie. Podczas przeglądu trzymamy się wszystkich wymaganych przepisami procedur. Dokonujemy wizualnej oceny stanu instalacji elektrycznej oraz urządzeń, w tym rozdzielni, przewodów itp. Przeprowadzamy niezbędne pomiary i próby przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Wystawiamy protokoły kontrolne

Po wykonanym przeglądzie elektrycznym sporządzamy protokoły kontrolne i wypełniamy wszystkie potrzebne dokumenty. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zorganizować pełny przegląd techniczny obiektu przy współpracy zaprzyjaźnionych specjalistów z różnych dziedzin branży budowlanej.

W razie wykrycia problemów z instalacją elektryczną wymagających naprawy możemy zaoferować swoją pomoc w ich rozwiązaniu.

Twoje korzyści ze współpracy z nami

Dbanie o regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznej zapewnia Państwu:

  • wywiązanie się z ciążących na Państwa obowiązków wynikających z przepisów prawa
  • spokój o stan techniczny i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej w budynku
  • brak problemów przy wypłacie odszkodowania w razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, np. pożaru
Dlaczego warto zlecić nam wykonanie przeglądu?

Co jeszcze musisz wiedzieć o przeglądach elektrycznych?

Czy przegląd elektryczny domu jednorodzinnego jest obowiązkowy?

Tak, również indywidualne domy jednorodzinne podlegają temu obowiązkowi. Co więcej, warunkiem wypłacenia przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody powstałe na skutek niesprawnej instalacji elektrycznej jest aktualny przegląd elektryczny.

Co należy zrobić z usterkami wykrytymi podczas przeglądu instalacji elektrycznej?

Oczywiście należy je usunąć, co leży w interesie właściciela lub zarządcy budynku. Opis usterek wykrytych w trakcie kontroli znajdzie się w protokole kontrolnym. Jako doświadczeni elektrycy służymy także pomocą we wszelkich naprawach instalacji elektrycznych.

W jakim odstępie czasu zlecać przegląd elektryczny?

Przepisy zobowiązują do wykonania przeglądu minimum raz na 5 lat (5-letni przegląd elektryczny). W niektórych typach obiektów budowlanych taki przegląd musi być jednak wykonywany częściej (nawet co pół roku). Jeśli instalacja elektryczna w budynku jest stara i podatna na awarie, warto zamówić przegląd częściej niż raz na 5  at, np. po uderzeniu pioruna w budynek.

Co jeszcze musisz wiedzieć o przeglądach elektrycznych?

Zamów okresowy przegląd elektryczny – Katowice

Zbliża się termin wykonania przeglądu instalacji elektrycznej w Twoim budynku w Katowicach? Zadzwoń do nas, zarezerwuj termin na przeprowadzenie przeglądu elektrycznego.

Zadzwoń: 537 850 060
Zamów okresowy przegląd elektryczny – Katowice

Przeglądy elektryczne w innych miastach woj. śląskiego

Działamy na terenie województwa śląskiego. W szczególności wykonujemy 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej w takich miastach jak: